Κώστας Καρυωτάκης – “Νουμάς” Φλεβάρης 1923

Στον τεφρό πέρα ορίζοντα η αγάπη μου αχνοσβήνει. Οι φίλοι αποτραβήχτηκαν, για πάντα, οι τελευταίοι. Σ’ όλα έκλεισα την πόρτα μου, κ’ έρημος έχω μείνει τώρα που ακούω το θάνατο στις φλέβες μου να ρέει. Advertisements