Κώστας Καρυωτάκης – “Νουμάς” Φλεβάρης 1923

Στον τεφρό πέρα ορίζοντα η αγάπη μου αχνοσβήνει. Οι φίλοι αποτραβήχτηκαν, για πάντα, οι τελευταίοι. Σ’ όλα έκλεισα την πόρτα μου, κ’ έρημος έχω μείνει τώρα που ακούω το θάνατο στις φλέβες μου να ρέει.